Przejdź do treści
Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Zgłoszenia do konkursu

Zgłoszenia do VI Ogólnopolskiego Konkursu na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Każdy uczestnik-twórca może dostarczyć dowolną liczbę własnoręcznie wykonanych instrumentów w trzech określonych kategoriach:

  • Ludowe instrumenty muzyczne,
  • Ludowe narzędzia muzyczne,
  • Innowacje w instrumentarium muzycznym ze względu na autorskie formy oraz zastosowanie dostępnych materiałów.

Uczestnik wraz z instrumentem powinien dostarczyć dokładnie wypełnione oraz podpisane przez uczestnika:

Formularz zgłoszeniowy, klauzulę informacyjną i zgodę na wykorzystanie wizerunku można przesłać w formie papierowej na adres siedziby muzeum (ul. Kąpielowa 8, 26-500 Szydłowiec) lub w formie elektronicznej na adres: merytoryka@muzeuminstrumentow.pl.

Termin przesyłania instrumentów i dokumentów upływa 16 września 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.

Dane kontaktowe

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
ul. Kąpielowa 8
26-500 Szydłowiec
tel. +48 617 17 89 wew. 109
biuro@muzeuminstrumentow.pl
merytoryka@muzeuminstrumentow.pl