Przejdź do treści
Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

IV OKBLIM

Jury IV Ogólnopolskiego Konkursu na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

 • przewodniczący – prof. dr hab. Jan Stęszewski, muzykolog – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • sekretarz – mgr Monika Sadura – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
 • członkowie:
  • mgr Danuta Buczkowska – etnograf – Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie
  • dr Ewa Dahlig-Turek – etnomuzykolog – wicedyrektor Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
  • dr hab. Piotr Dahlig – etnomuzykolog – prof. Uniwersytetu Warszawskiego
  • dr Zbigniew Przerembski – etnomuzykolog – Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
  • dr Stefan Rosinski – etnograf – Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
  • Krystyna Salamaga – Starostwo Powiatowe w Szydłowcu

Laureaci IV Ogólnopolskiego Konkursu na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

 • I nagrodę przyznano Andrzejowi Haniaczykowi za zestaw instrumentów sygnalizacyjnych
 • I nagrodę przyznano Łukaszowi Kuczkowskiemu za skrzypce 4-strunowe żłobione
 • II nagrodę przyznano Agustowi Piecha za zestaw instrumentów (dudy żywieckie i skrzypce)
 • II nagrodę przyznano Stanisławowi Wyżykowskiemu za lirę korbową
 • II nagrodę przyznano Andrzejowi Mendlewskiemu za kozła weselnego i mazanki
 • II nagrodę przyznano Stanisławowi Łackowi za złóbcoki
 • II nagrodę przyznano Jerzemu Walkuszowi za zestaw instrumentów kaszubskich
 • II nagrodę przyznano Grażynie i Tadeuszowi Kruczyńskim za zestaw instrumentów ceramicznych
 • III nagrodę przyznano Tomaszowi Kicińskiemu za dudy bukowsko-kościańskie
 • III nagrodę przyznano Czesławowi Adamczykowi za harmonie pedałową
 • III nagrodę przyznano Bartoszowi Mendlewskiemu za dudy rawicko-gostyńskie
 • III nagrodę przyznano Marianowi Plucińskiemu za złóbcoki
 • III nagrodę przyznano Mieczysławowi Mielewczykowi za zestaw instrumentów kaszubskich
 • III nagrodę przyznano Andrzejowi Klejzerowiczowi za zestaw instrumentów sygnalizacyjnych
 • III nagrodę przyznano Piotrowi Sikorze za zestaw bębnów
 • III nagrodę przyznano Władysławie Prucnal za zestaw instrumentów ceramicznych
 • III nagrodę przyznano Władysławowi Stopce za zestaw dzwonków pasterskich
 • wyróżnienie przyznano Mikołajowi Garbieniowi za altówki
 • wyróżnienie przyznano Edwardowi Gruceli za cymbały i kołatki
 • wyróżnienie przyznano Władysławowi Kucharskiemu za skrzypce
 • wyróżnienie przyznano Stanisławowi Lewandowskiemu za zestaw bębnów
 • wyróżnienie przyznano Stanisławowi Piwowarczykowi za zestaw instrumentów pasterskich
 • wyróżnienie przyznano Andrzejowi Kuczkowskiemu za zestaw skrzypce z rzeźbioną główką
 • wyróżnienie wprzyznano Eugeniuszowi Rebzda za bęben ze stalką
 • wyróżnienie przyznano Andrzejowi Staśkiewiczowi za ligawę, gwizdki i fujarkę
 • wyróżnienie przyznano Małgorzacie Gabryel za gwizdki ceramiczne
 • wyróżnienie przyznano Barbarze Batugowskiej za ceramikę
 • wyróżnienie przyznano Kazimierzowi Glińskiemu za terkotkę
 • wyróżnienie przyznano Annie i Rajmundowi Kicman za zestaw instrumentów glinianych
 • wyróżnienie przyznano Jakubowi Kopczyńskiemu za zestaw instrumentów (diabelskie skrzypce i kołatki)
 • wyróżnienie przyznano Klementynie Kot za okarynę As dur
 • wyróżnienie przyznano Henrykowi Rokicie za ceramikę
 • wyróżnienie przyznano Wiesławowi Rokicie za ceramikę
 • wyróżnienie przyznano Michałowi Umławskiemu za dudy
 • wyróżnienie przyznano Stanisławowi Żaczkowi za kołatkę