Przejdź do treści
Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Wystawa

Wystawa czasowa „Stąd się nauczyłem… Instrumenty muzyczne z warsztatów ludowych mistrzów” (9 grudnia 2022 r. – 31 sierpnia 2023 r.)

Instrumenty i narzędzia muzyczne nagrodzone w VI Ogólnopolskim Konkursie na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych, cechujące się zgodnością z tradycją pod względem konstrukcji, metod budowy i użytych materiałów, a także prawidłowością działania i wysokim stopniem trudności wykonania, zostały zaprezentowane na wystawie czasowej „Stąd się nauczyłem… Instrumenty muzyczne z warsztatów ludowych mistrzów”.

Na wystawie można było zobaczyć 50 instrumentów należących do wszystkich grup (aerofonów, chordofonów, idiofonów, membranofonów).

Zaprezentowano: skrzypce, mazanki, fidel płocka, lira korbowa, basetla, cymbały, bębenek obręczowy oraz dżaz z werblem, harmonia ręczna oraz harmonia pedałowa, trombity, ligawa i rogi pasterskie, dwojnica, piszczałki zarówno otworowe, jak i bezotworowe, a także dudy wielkopolskie, podhalańskie, żywieckie, gajdy śląskie i beskidzkie oraz ludowe narzędzia muzyczne: gwizdawki, okaryny i kołatki.

To zróżnicowane instrumentarium przedstawiono przenosząc oglądających w sześć regionów etnograficznych Polski – na Mazowsze, do Wielkopolski, na Podlasie, Polesie, do Małopolski i na Śląsk.

Ekspozycję wzbogacały materiały multimedialne. W panelach dotykowych znajdowały się informacje biograficzne o twórcach, którzy wzięli udział w konkursie, dokumentacja fotograficzna, a także ogólne informacje o rozbudowanym projekcie, jakim był VI Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych wraz z dokumentacją działań, które mu towarzyszyły (warsztatów, koncertów).