Przejdź do treści
Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

II OKBLIM

Jury II Ogólnopolskiego Konkursu na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

 • przewodniczący – doc. dr hab. Bogusław Linette – Redaktor Naczelny Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga, muzykolog – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • sekretarz – mgr Krzysztof Prześlakowski – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
 • członkowie:
  • dr Alojzy Kopoczek – instrumentolog – Uniwersytet Śląski w Cieszynie
  • mgr Ewa Dahlig – etnomuzykolog – Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
  • mgr Piotr Dahlig – etnomuzykolog – Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
  • mgr Zbigniew Przerembski – instrumentolog – Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
  • mgr Adolf Krzemiński – specjalista ds. folkloru – Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu
  • mgr Danuta Słomińska-Paprocka – dyrektor – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Laureaci

 • I nagrodę przyznano Czesławowi Prządce ze Zbąszynia za zestaw instrumentów dudowych
 • II nagrodę przyznano Florianowi Modrzykowi z Mosiny za zestaw instrumentów dudowych
 • III nagrodę przyznano Tadeuszowi Czwordonowi z Ostrowa Wielkopolskiego za zestaw instrumentów wielkopolskich
 • wyróżnienie przyznano Jerzemu Walkuszowi z Hopowa za zestaw instrumentów kaszubskich
 • wyróżnienie przyznano Andrzejowi Szczotce z Kiszyc za zestaw aerofonów ustnikowych

W kategorii membranofonów:

 • nagrodę Aleksandrowi Pasikowi z Bieniędzic za bębenki ręczne.

W kategorii chordofonów uderzanych:

 • nagrodę przyznano panu Janowi Hołubowskiemu z Braniewa za cymbały.

W kategorii chordofonów smyczkowych:

 • I nagrodę przyznano Janowi Rydzikowi z Grodziska Nowego za skrzypce
 • II nagrodę przyznano Franciszkowi Rosickiemu z Bródka za troje skrzypiec
 • III nagrodę przyznano Władysławowi Bąkowi z Woli Cichej za troje skrzypiec
 • IV nagrodę przyznano Marianowi Plucińskiemu z Jurgowa za złóbcoki
 • nagrodę specjalną Jerzemu Kuczkowskiemu z Warszawy za rekonstrukcje chordofonów ze szczególnym uwzględnieniem rekonstrukcji skrzypiec polskich

W kategorii aerofonów wargowych:

 • I nagrodę przyznano Bolesławowi Trzmielowi z Zakopanego za piszczałkę
 • II nagrodę ex aequo przyznano Kazimierzowi Nowakowi z Czechowic-Dziedzic za gwizdki „ptaszki”
 • II nagrodę ex aequo przyznano Józefowi Romańczykowi z Tarnowa za instrumenty ceramiczne
 • specjalne wyróżnienie przyznano Józefowi Wiktorowi Vainie z Puńska za skuduciai

W kategorii aerofonów stroikowych:

 • I nagrodę przyznano Augustowi Piesze z Pewli Wielkiej za dudy żywieckie
 • II i III nagrody w tej kategorii nie przyznano.

W kategorii aerofonów ustnikowych:

 • I nagrodę ex equo przyznano Stanisławowi Gracy z Poronina za trombitę
 • I nagrodę ex equo przyznano Czesławowi Koryckiemu z Wojtkowic Starych za ligawę
 • I nagrodę ex equo przyznano Ryszardowi Niemyjskiemu z Ciechanowca za ligawę