Przejdź do treści
Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Cele i założenia

Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych (OKBLIM) organizowany przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu jest cennym przyczynkiem do przywracania pamięci oraz poszerzania wiedzy o ludowym instrumentarium.

Główne cele Ogólnopolskiego Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych to:

  • aktywizacja budownictwa ludowych instrumentów muzycznych
  • aktualizacja bazy danych twórców ludowych
  • poznanie stanu zachowania umiejętności wykonywania tradycyjnych ludowych instrumentów muzycznych
  • przywrócenie pamięci i poszerzenie wiedzy o instrumentach nie będących aktualnie w powszechnym użyciu w muzyce ludowej
  • pozyskanie dla celów muzealnych kolekcji instrumentów stanowiących dorobek artystyczny budowniczych instrumentów muzycznych.

Konkurs (OKBLIM) od początku dawał możliwość zgłaszania instrumentów i narzędzi muzycznych używanych nie tylko w celach muzycznych, ale i obrzędowych. Uwzględniał instrumenty znane i będące w użyciu do dziś oraz instrumenty, które już wyszły z użycia, ale znane są wytwórcom lub pozyskali informacje o nich od innych osób.