Przejdź do treści
Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Adamczyk Czesław

Skarżysko-Kamienna (pow. skarżyski)

Urodził się w Leszczynach koło Szydłowca. Z zawodu stolarz budowlany, mieszka obecnie w Skarżysku-Kamiennej. W wieku ośmiu lat rozpoczął naukę gry na skrzypcach u Stanisława Gozdeckiego z Leszczyn, a w wieku dwunastu lat zaczął grać na harmonii pedałowej. Pochodzi z rodziny o tradycjach muzycznych. Czterej bracia: Czesław, Jan, Ryszard, Jerzy oraz siostra Krystyna – potomkowie Feliksa Adamczyka i Józefy – to niezwykle twórczy i uzdolnieni muzykanci, budowniczowie instrumentów i rzeźbiarze.

Bracia Adamczykowie działali w rodzinnej kapeli mniej więcej od lat 50. do 80. XX wieku. Po zakończeniu regularnej aktywności muzykanckiej występują wraz ze swoimi uczniami na rozmaitych imprezach i przeglądach.

Czesław Adamczyk w latach 70. XX wieku całkiem od podstaw zaczął konstruować harmonie pedałowe oraz ręczne. Sam zgłębiał tajniki budowy dobrej harmonii, podpatrywał stare instrumenty, studiował ich budowę, aż stał się mistrzem. Na początku wzorem były dla niego prace Jana Sachanowicza, a także Stanisława Jędrycha i Jana Miazgi z Dęblina. Od podstaw zbudował trzyrzędowe harmonie pedałowe i ręczne, na 24 basy i na 120 basów. Do dziś tworzy i reperuje harmonie, a także akordeony.

III OKBLIM

Zgłoszone instrumenty
harmonia pedałowa, harmonia ręczna, perkusja

Nagroda
nagroda za zestaw instrumentów w kategorii aerofonów

IV OKBLIM

Zgłoszone instrumenty
harmonia pedałowa i bęben

Nagroda
III nagroda za harmonię pedałową

VI OKBLIM 

Zgłoszone instrumenty
harmonia ręczna i harmonia pedałowa

Nagroda
I nagroda w kategorii Ludowe instrumenty muzyczne

 

Inni budowniczowie instrumentów