Przejdź do treści
Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Batugowska Barbara

Ostrowiec Świętokrzyski
Kobieta w niebieskiej bluzce stoi za stołem, na którym leżą gliniane rzeźby.

Urodziła się w 1932 roku w Denkowie. Tradycje garncarskie wyniosła z domu – ojciec Stanisław Kaczmarski był garncarzem, a matka zajmowała się rzeźbą. Barbara Batugowska zaczęła lepić z gliny w latach 60. XX wieku. Wykonywała z gliny rzeźby (m.in. sceny z życia i męki Chrystusa), kapliczki i gwizdki. Jest uznaną artystką, laureatką wielu konkursów. Jej prace prezentowane były na dużych wystawach m.in. w Lublinie, Toruniu, Warszawie. Członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

IV OKBLIM

Zgłoszone instrumenty
gwizdki gliniane: ptaszek, skrzypek (3 szt.), harmonista (3 szt.), trębacz (2 szt.), perkusista (2 szt.), „kobieta z basami”

Nagrody
wyróżnienie za ceramikę

Inni budowniczowie instrumentów