Przejdź do treści
Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Suchorolski Antoni

Warszawa
Mężczyzna siedzi na krześle. Przed nim leżą cymbały, na których gra.

Urodził się w 1921 roku w Skorodyńcach (dziś Ukraina).

Magister inżynier pracujący w łączności. Wiedzę o budowie instrumentów muzycznych oraz umiejętność grania na nich zawdzięczał ojcu Janowi.

Grał na cymbałach, trąbce, skrzypcach, akordeonie. Grywał w kapeli na zabawach, weselach, festiwalach i przeglądach, koncertach w radio i TV.

III OKBLIM

Zgłoszone instrumenty
cymbały

Nagroda
nagroda za cymbały

Inni budowniczowie instrumentów