Przejdź do treści
Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Ozdoba Szczepan

Kętrzyn

Urodził się 24 grudnia 1912 roku na Kielecczyźnie, dorastał i wychowywał się na Wileńszczyźnie. Ukończył cztery klasy szkoły powszechnej. Od 1948 roku mieszkał w Kętrzynie.

Pierwsze skrzypce wykonał mając 12 lat. Wykonywał także cymbały. Grał zarówno na skrzypcach jaki i na cymbałach. Uczestniczył w wielu przeglądach folklorystycznych.

I OKBLIM

Zgłoszone instrumenty
skrzypce, altówka

Inni budowniczowie instrumentów