Przejdź do treści
Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Kuchta Jan

Laskowa

Urodził się w 1922 roku. Emeryt. Potrafi grać na skrzypcach, fujarce i „słomcoku”. Jest samoukiem w kwestii grania, natomiast  wytwarzania instrumentów nauczył się od dziadka przy wypasaniu była i owiec. Grywał w kapeli ludowej głównie na skrzypcach, basach, klarnecie, trąbce. Występował na zabawach we wsi, weselach, festiwalach i przeglądach oraz na koncertach w radio i TV. Na zbudowanych przez Kuchtę instrumentach grają członkowie zespołu „Limanowianie”. Jan Kuchta zmarł w 2004 roku.

III OKBLIM

Zgłoszone instrumenty
piszczałka jednootworowa, fujarka sześciootworowa, „słomcok”

Nagroda
wyróżnienie za piszczałkę

Inni budowniczowie instrumentów