Przejdź do treści
Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Kiciński Tomasz

Bukowiec Górny
Mężczyzna w ludowym stroju opiera się o pień drzewa.

Urodził się w 1971 roku. Z zawodu murarz. Pracuje jako instruktor gry na dudach i skrzypcach podwiązanych. Zainteresowanie muzyką ludową wyniósł z domu rodzinnego. Już jako dziesięcioletni chłopiec rozpoczął naukę gry na dudach wielkopolskich u mistrza Edwarda Ignysia. Gra również na sierszeńkach, skrzypcach podwiązanych i mazankach. Jest założycielem i członkiem kapeli „Manugi”. Pierwsze dudy budował metodą prób i błędów. Jak sam mówi, w tajniki technologii wprowadził go dopiero Andrzej Mendlewski. Uważa, że „dudy są tajemniczym i trudnym instrumentem i trzeba mieć to w sobie, by wyczuć wrażliwość stroików”.

IV OKBLIM

Zgłoszone instrumenty
dudy typu bukowsko-kościańskiego, kołatka trzymłoteczkowa (klekot), miniatura dud wielkopolskich, miniatura kozła lubuskiego

Nagroda
III nagroda za dudy bukowsko-kościańskie

V OKBLIM

Zgłoszone instrumenty
siesieńki jednopęcherzowe, grzebień do grania z rogu zwierzęcego, dudy wielkopolskie

Nagroda
I nagroda za dudy wielkopolskie

 

Inni budowniczowie instrumentów