Przejdź do treści
Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Seweryński Stanisław

Odrowąż

Urodził się w 1903 roku w Odrowążu. Od najmłodszych lat interesował się i uczył się rzemiosła ceramicznego. Został członkiem Spółdzielni Garncarskiej w Odrowążu. Uczestnik konkursów twórczości ludowej i licznych wydarzeń kulturalnych związanych z folklorem. Od 1973 r. należał do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. Współpracował m. in. z „Cepelią”, Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum Etnograficznym w Toruniu i Krakowie, Muzeum Narodowym w Kielcach, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Okręgowym w Lublinie. Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów w kraju i za granicą.

Odznaczony medalem za zasługi dla Kielecczyzny.

I OKBLIM

Zgłoszone instrumenty
świergotki, okaryny, gwizdek „ptaszek”, gwizdek gołąbek

Nagroda
II nagroda za instrumenty ceramiczne

 

Inni budowniczowie instrumentów