Przejdź do treści
Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Kowalczuk Jerzy

Gliwice

Urodzony w Gliwicach.

IV OKBLIM

Zgłoszone instrumenty
altówka, skrzypce

Inni budowniczowie instrumentów