Przejdź do treści
Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Lewandowski Stanisław

Brogowa
Mężczyzna stoi na tarasie. Gra na bębenku. W tle drzewa.

Urodził się w 1933 roku w Brogowej. Z zawodu cieśla budowlany, a z zamiłowania skrzypek i pszczelarz. Gry na skrzypcach uczył się od 10. roku życia u wujka Franciszka Pańczaka. Grywał na zabawach wiejskich i na spotkaniach rodzinnych, w składzie z bębenkiem, a także z harmonistą Andrzejem Malikiem ze Skrzynna k. Przysuchy.

Uczestniczył w festiwalach i przeglądach, m.in.: w Przysusze, Maciejowicach, Kazimierzu Dolnym.

Pierwszy instrument, jaki wykonał w dzieciństwie, to prowizoryczne skrzypeczki dłubane z drewna topolowego. Wytwarzania bębenków i barabanów nauczył się od wujka. Jak sam twierdzi, budował je, gdyż było na nie zapotrzebowanie. Budował głównie dla kapel.

Bębenki obręczowe Stanisława Lewandowskiego powstawały według modelu z krzyżakiem (specjalną konstrukcją do trzymania), kupionego od muzykanta Tworka.

Stanisław Lewandowski zmarł w 2023 roku.

IV OKBLIM

Zgłoszone instrumenty
baraban z pałką i prętem, bębenek jednomembranowy z pałką (3 szt.)

Nagroda
wyróżnienie za zestaw bębnów

V OKBLIM

Zgłoszone instrumenty
bębenki obręczowe (2 szt.)

 

Inni budowniczowie instrumentów