Przejdź do treści
Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Kościółek Lucjan

Krasne (pow. rzeszowski)

Lutnik, muzyk, lirnik, propagator lirnictwa i sztuki lutniczej. Urodził się w Rzeszowie. Angażuje się w wiele działań edukacyjnych i promocyjnych, zarówno podczas dużych festiwali, takich jak: Festiwal Wszystkie Mazurki Świata, Folkowisko, Wschód Kultury, Jarmark Jagielloński, jak i lokalnie, prezentując dzieciom i młodzieży dawne instrumenty. W szkole podstawowej grał na gitarze, z czasem przyszła kolej na mniej popularne instrumenty, następnie próby nagrywania dźwięków otaczającej rzeczywistości oraz pierwsze kroki w komponowaniu. Poznanie w 2009 r. mistrza Stanisława Wyżykowskiego dało początek fascynacji lutnictwem. Świat instrumentów widzianych „od środka” zainspirował Lucjana Kościółka do spróbowania własnych sił w tym fachu. Dzięki wsparciu Wyżykowskiego, który dostrzegł jego talent i potencjał, mógł rozwinąć skrzydła. Wygląd instrumentów wzoruje na ikonografii, a następnie opracowuje od podstaw plany. Wśród instrumentów, które tworzy, są m.in.: skrzypce, lira korbowa, citola, viola da gamba, fidel płocka czy suki biłgorajskie. Największym zainteresowaniem cieszą się liry korbowe, z których pierwszą skonstruował przy pomocy Stanisława Nogaja. Zajmuje się też naprawą i renowacją zniszczonych instrumentów, głównie chordofonów. Należy do Zespołu Muzyki Dawnej Vox Angeli, działa także w ramach Wędrownego Uniwersytetu Korbowego. W 2017 r. realizował warsztaty „Szkoły mistrzów budowy instrumentów ludowych” Instytutu Muzyki i Tańca jako mistrz prowadzący.

V OKBLIM

Zgłoszony instrument
rebek

VI OKBLIM

Zgłoszony instrument
fidel płocka

Nagroda
nagroda w kategorii Innowacje w instrumentarium muzycznym ze względu na autorskie formy oraz zastosowanie dostępnych materiałów

ufundowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Inni budowniczowie instrumentów