Przejdź do treści
Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Chełmowski Józef

Brusy Jaglie
Józef Chełmowski

Urodził się w 1934 roku. Pracą artystyczną zajął się jeszcze w szkole podstawowej. Rzeźbił kapliczki z kory sosnowej, malował. Interesował się radiomechaniką, budował odbiorniki radiowe oraz inne konstrukcje, zawsze nietypowe. Twórca bardzo płodny artystycznie. Ilość wykonanych przez niego rzeźb, obrazów na płótnie i szkle, instrumentów muzycznych własnego pomysłu, rekwizytów obrzędowych, szopek i zabawek można liczyć w tysiącach.

Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów: w Bytowie, Toruniu i Gdańsku, a także w prywatnych kolekcjach zagranicą. W konkursie uczestniczył pierwszy raz. Zmarł w 2013 roku.

Inni budowniczowie instrumentów