Przejdź do treści
Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Gliński Kazimierz

Łódź

Urodził się w 1950 roku. Z zawodu jest mistrzem stolarstwa. Wykonuje terkotki. Budując pierwszą wzorował się na instrumencie, który zobaczył w Filharmonii Łódzkiej. Dotychczas wykonał ok. 50 terkotek na zamówienie Teatru Muzycznego w Łodzi do sztuki „Don Kichot”.

IV OKBLIM

Zgłoszone instrumenty
terkotka

Nagroda
wyróżnienie za terkotkę

Inni budowniczowie instrumentów