Przejdź do treści
Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Wyżykowski Stanisław

Haczów
Mężczyzna w koszuli w pasy trzyma w rękach duży, drewniany instrument - lirę korbową.

Urodził się w 1927 roku w Haczowie, gdzie mieszka do tej pory. Muzyka i śpiew były nieodłącznym elementem życia w jego rodzinie. Ojciec – stolarz i introligator grał na skrzypcach, altówce, kontrabasie i klarnecie, a także zajmował się lutnictwem. Początkowo uczył się grać na skrzypcach pod kierunkiem ojca, a następnie ukończył czteroletni kurs klasy skrzypiec. Wspólnie z braćmi i siostrą utworzyli kapelę rodzinną. Był także solistą i skrzypkiem kapeli „Stachy”. Zawsze fascynowała go lira korbowa. Pierwszą zbudował w 1967 roku. Obecnie buduje liry korbowe stosując własne pomysły w celu udoskonalenia ich walorów dźwiękowych. Buduje także inne instrumenty. Prowadzi warsztaty, przekazując swoje umiejętności licznym uczniom.

Jest autorem książki pt. „Ostatni lirnik z Haczowa”, w której dzieli się wiedzą historyczną i doświadczeniem w budowie lir. Na temat jego twórczości i osobowości powstało kilka prac dyplomowych. Jego instrumenty wykorzystano podczas nagrania ścieżki dźwiękowej do filmu Ogniem i mieczem oraz Wrota Europy.

III OKBLIM

Zgłoszone instrumenty
lira korbowa

Nagroda
nagroda w kategorii chordofonów za lirę korbową

IV OKBLIM

Zgłoszone instrumenty
lira korbowa, kontrabas

Nagroda
II nagroda za lirę korbową

V OKBLIM

Zgłoszone instrumenty
lira korbowa, surdynka

Nagroda
II nagroda za lirę korbową

Inni budowniczowie instrumentów