Przejdź do treści
Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Jankowski Fryderyk

Jarocin (pow. jarociński)

Urodził się w Jarocinie. Jego przygoda z kulturą ludową oraz folklorem, ze szczególnym uwzględnieniem folkloru w Wielkopolsce i na ziemi jarocińskiej, zaczęła się, gdy miał pięć lat. Fascynowała go muzyka ludowa oparta na dawnych tradycyjnych zabawach dziecięcych. W wieku siedmiu lat rozpoczął naukę gry na akordeonie. Ukończył 6-letni cykl nauki gry na pianinie u Krystiana Wawrockiego w Ognisku Muzycznym w Jarocinie. Od 2019 r. uczy się gry na dudach w szkółce dudziarskiej u swojego mistrza Piotra Góreckiego, w „Kuźni Tradycji”, która działa przy Zespole Folklorystycznym „Wielkopolanie”. Grę na dudach kształcił w Zespole Folklorystycznym „Snutki”, którego do dziś jest członkiem. Reprezentując ZF „Snutki”, zdobył na Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Żegocinie w 2017 r. III miejsce, w 2018 r. wyróżnienie dla najlepszego instrumentalisty, a w 2019 r. – II miejsce. Do najważniejszych osiągnięć zalicza uzyskanie I miejsca podczas 56. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w kategorii „dużymały”, I miejsca w XL Konkursie Gry na Instrumentach Pasterskich w Ciechanowcu oraz I miejsca w Konkursie Tradycyjnej Muzyki Dudziarskiej podczas Festiwalu Kultury Ludowej „Ignysiowy Laur” w Nietążkowie. Wśród instrumentów, które stworzył, są dudy typu bukowsko-kościańskiego, rawicko-gostyńskiego oraz jarocińsko-krotoszyńskiego. Przykładem działalności Fryderyka Jankowskiego może być zorganizowanie wraz ze Zbigniewem Obarą i wielu innymi osobami modnej w czasie pierwszej fazy pandemii „Muzyki Balkonowej”. W konkursie brał udział po raz pierwszy.

VI OKBLIM

Zgłoszony instrument
dudy wielkopolskie typu jarocińsko-krotoszyńskiego

Nagroda
I nagroda w kategorii Ludowe instrumenty muzyczne

Inni budowniczowie instrumentów