Przejdź do treści
Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Hołubowski Jan

Braniewo
Mężczyzna w okularach i garniturze trzyma na kolanach cymbały i gra na nich.

Urodzony w Braniewie. Przesiedleniec w Wileńszczyzny. Z zawodu krawiec.  Budował cymbały wileńskie i grał na nich. Był „jednym z najwybitniejszych cymbalistów wileńskich”. „Był pierwszym cymbalistą, który zaistniał na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w 1971 r. od kiedy nastąpił powrót cymbałów do praktyki muzycznej”. Poza wyrabianiem instrumentów pisał wiersze. Zmarł w 1996 roku.

I OKBLIM

Zgłoszone instrumenty
cymbały

Nagroda

I nagroda w kategorii cymbałów

II OKBLIM

Zgłoszone instrumenty
cymbały

Nagroda

I nagroda w kategorii cymbałów

 

Inni budowniczowie instrumentów