Przejdź do treści
Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Prządka Czesław

Zbąszyń

Urodził się w 1933 roku. Pracował jako mechanik, a później jako maszynista PKP. W latach 50. XX wieku uczył się gry na klarnecie w ognisku muzycznym, w latach 70. XX wieku wraz z synami tworzył kapelę rodzinną. Uczestniczył w wielu przeglądach i konkursach, grając na klarnecie. Od 1979 roku był nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej w Zbąszyniu w klasie gry na instrumentach ludowych.

Pierwsze instrumenty wykonał pod koniec lat 70. XX wieku we współpracy z Franciszkiem Domagałą. Buduje kozły i sierszeńki, uczy gry na tych instrumentach w Państwowej Szkole Muzycznej w Zbąszyniu. Zbudował wiele instrumentów, które znajdują się w muzeach polskich i kolekcjach zagranicznych.

Czesław Prządka zmarł w 1990 roku.

I OKBLIM

Zgłoszone instrumenty
sierszeńki jednopęcherzowe, sierszeńki dwupęcherzowe, kozioł weselny-biały

Nagroda

  • I nagroda za kozła lubuskiego
  • II nagroda za sierszeńki

II OKBLIM

Zgłoszone instrumenty
sierszeńki jednopęcherzowe, sierszeńki dwupęcherzowe, kozioł weselny biały

Nagroda
I nagroda za zestaw instrumentów dudowych

Inni budowniczowie instrumentów