Przejdź do treści
Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Mai Stanisław

Zbąszyń
Mężczyzna z krótkimi włosami trzyma w rękach instrument muzyczny z główką z rogami.

Urodził się 1958 roku w Nowym Dworze k. Zbąszynia, w rodzinie o tradycjach stolarskich i ciesielskich. Leśniczy. Znawca struktur oraz zalet i wad różnych gatunków drewna. Budowy kozłów nauczył się poprzez podpatrywanie pracy starszych twórców, m.in. mistrza Franciszka Modrzyka. Jego dzieła traktuje jako wzorzec do budowy swoich kozłów, szablony tworzy własnoręcznie. Buduje kozły dla muzyków ludowych i zespołów folklorystycznych z regionu, a także dokonuje napraw i renowacji starych instrumentów. Sam nie gra na koźle, natomiast jego dzieci – syn Jarosław i córka Katarzyna – kultywują tę tradycję jako członkowie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca im. Tomasza Spychały w Dąbrówce Wielkopolskiej. Jego uczniem w zakresie budowania wielkopolskich instrumentów dudowych jest zięć Dominik Brudło. Corocznie bierze udział w przeglądach i konkursach, m.in. w Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel Dudziarskich w Poznaniu, a od 2016 r. wystawia swoje kozły i sierszeńki na Targowisku Instrumentów w Warszawie i Jarmarku Instrumentów w Kazimierzu Dolnym.

V OKBLIM

Zgłoszone instrumenty
kozioł biały (weselny)

Nagroda
wyróżnienie za kozła białego „weselnego”

Inni budowniczowie instrumentów