Przejdź do treści
Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Mielnicki Ignacy

Ostrołęka

Urodzony w Ostrołęce. Cieśla. Od lat 30. XX w. grał na weselach. Zaczął budować instrumenty m.in. harmonie. Był laureatem licznych konkursów i przeglądów folklorystycznych. Jego instrumenty znajdują się muzeach w Szydłowcu, Ostrołęce i Warszawie.

Ignacy Mielnicki zmarł w 1994 roku.

I OKBLIM

Zgłoszone instrumenty
harmonia pedałowa

Nagroda

II nagroda za harmonię pedałową

Inni budowniczowie instrumentów