Przejdź do treści
Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Grzegorz Bartnik

Budy Łańcuckie

Muzykant-cymbalista oraz twórca instrumentów.

Urodził się w 1981 roku w Rzeszowie. Z zawodu mechanik maszyn szwalniczych i ślusarz. Gra w słynnej kapeli Grodziszczoki z Grodziska Dolnego, uhonorowanej Nagrodą im. Oskara Kolberga w 2007 roku. Dziadkowie byli instrumentalistami, grali na klarnecie i skrzypcach, natomiast mistrzem jego gry na cymbałach był Józef Porębny z Bud Łańcuckich. Wraz z kapelą Grodziszczoki grał na przeglądach kapel i zespołów folklorystycznych w południowo-wschodniej Polsce. Gra również na klarnecie, saksofonie, akordeonie, organkach, trochę na skrzypcach, nad budową których obecnie pracuje. Oprócz muzyki interesują go i inne dziedziny kultury tradycyjnej, np. kowalstwo i pszczelarstwo. Instrumenty buduje głównie na potrzeby muzyków ludowych, wzorując się na starych formach, a także czerpie wiedzę od bardziej doświadczonych budowniczych. Pracuje prostymi narzędziami ręcznymi jak dłuta, piły itp. Do własnego użytku wykonuje narzędzia na wzór starych, np. strugi.

V OKBLIM

Zgłoszone instrumenty
cymbały rzeszowskie

Nagroda
wyróżnienie w kategorii Ludowe instrumenty muzyczne za cymbały rzeszowskie

Inni budowniczowie instrumentów