Przejdź do treści
Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Kopiński Bartłomiej

m. Radom

Storyteller, opowiadacz, bajarz i gawędziarz. W swoich opowieściach wykorzystuje własnoręcznie robione instrumenty tradycyjne. Urodził się w Radomiu, mieście przez niektórych nazywanym miastem cudów. Studia wyższe ukończył na Wydziale Sztuki UTH w Radomiu na kierunku edukacja artystyczna, specjalność: działania multimedialne. W 2008 r. obronił tytuł magistra sztuki w pracowni prof. Aleksandra Olszewskiego i prof. Mariusza Dańskiego. Pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół Plastycznych w Radomiu, inspirując młodych artystów do twórczości w dziedzinach projektowania graficznego i multimedialnego. W 2017 r. rozpoczął kolejną wielką przygodę życia – Storytelling. Od tego czasu współtworzy Radomską Grupę Opowiadaczy i występuje jako opowiadacz. Muzykuje przy tym na samodzielnie wykonanych instrumentach etnicznych. Buduje piszczałki, fujarki, bębny i drewniane drumle. W 2020 r. podjął internetowy projekt „Bitwa na Opowieści”, który podczas pandemii koronawirusa zrzeszył i zbudował „Krąg Opowieści”– internetową społeczność opowiadaczy z całej Polski. Projekt ten został wyróżniony w 2020 r. w mazowieckim konkursie „Impuls Kultury”. W 2021 r. został pierwszym polskim opowiadaczem na międzynarodowej platformie storytellingowej storyflix.org. Był jednym z reprezentantów Polski w biciu rekordu świata w międzynarodowym opowiadaniu on-line Storython 2021 oraz jednym z sędziów międzynarodowych mistrzostw świata w opowiadaniu (World Storytelling Championship) w 2021 r. organizowanych przez Acenovation. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Opowieści w Radomiu oraz współzałożycielem serwisu Opowiadacze.pl.

VI OKBLIM

Zgłoszone instrumenty
zestaw piszczałek

Nagroda
wyróżnienie drugiego stopnia w kategorii Ludowe instrumenty muzyczne

Inni budowniczowie instrumentów