Przejdź do treści
Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Kmak Stanisław

Krynica

Urodził się w 1909 roku. Mieszkał w Krynicy.

I OKBLIM

Zgłoszone instrumenty
skrzypce

Inni budowniczowie instrumentów